ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูสายชั้นอนุบาลพานักเรียนอนุบาลเรียนรู้สู่โลกกว้าง ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 23) 30 พ.ย. 60
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-6 ของโรงเรียนวัดอรัญญิการา (อ่าน 24) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ญ.อมรวรรณ เเก้วเปี้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ร (อ่าน 73) 30 ก.ค. 60
SP บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มาพบปะคณะครูโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 137) 29 พ.ย. 59
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง (อ่าน 139) 26 ต.ค. 59
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีถวายความอาลัยและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล (อ่าน 136) 26 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาค ในกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ ชั้นป.4-6 (อ่าน 189) 26 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดงานเกษียณมุฑิตาจิต คุณครูอัครสิทธิ์ เรืองศิรรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กั (อ่าน 161) 26 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามเป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ปี 2559 ระดับเขตพื (อ่าน 152) 26 ก.ย. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ ในวันที่ 6 กันยายน 2559 (อ่าน 184) 11 ก.ย. 59
นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 216) 11 ก.ย. 59
กลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์จัดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ โรง (อ่าน 203) 19 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามเปิดบ้านวิถีพุทธกัลยาณมิตร ปลอดสารเสพติด มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2559 ใน (อ่าน 179) 19 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 (อ่าน 179) 19 ส.ค. 59
เจ้าหน้าจากบริษัททรุู เข้ามาสำรวจการตำแหน่งการวางระบบอินเทอร์เน็ต (อ่าน 209) 02 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญฺการามเตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 (อ่าน 206) 02 ส.ค. 59
ขอเชิญผุ้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 ก (อ่าน 199) 14 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้รับรางวัลดีเยี่ยม Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของส (อ่าน 248) 11 ก.ค. 59
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน Story telling ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 206) 11 ก.ค. 59
เชิญชมผลงานผลิตภัณฑ์งานสานเส้นพลาสติกของนักเรียนชั้นป.6 สั่งซื้อได้ทางE-mail (อ่าน 270) 29 มิ.ย. 59
กิจกรรมทางวิชาการวันสุนทรภู่ป.1-6 (อ่าน 219) 29 มิ.ย. 59
นักเรียนสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์ (อ่าน 610) 27 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] ระดับขั้นพื้นฐาน (อ่าน 225) 25 มิ.ย. 59
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] ระดับปฐมวัย (อ่าน 229) 25 มิ.ย. 59
รายงานการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT) ของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 1629) 24 มิ.ย. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามรับโล่โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 250) 24 มิ.ย. 59
คณะครูร่วมใจใส่ชุดอนุรักษ์ผ้าไทยในวันศุกร์ (อ่าน 226) 24 มิ.ย. 59
วิทยากรสอนอาชีพให้นักเรียนชั้นป.6 (อ่าน 216) 24 มิ.ย. 59
นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการามร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน (อ่าน 237) 24 มิ.ย. 59
ตารางลดเวลาเรียนเพิ่ิมเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 189) 24 มิ.ย. 59
การสัมนาการขับเคลื่อนกิจกรรม (อ่าน 196) 23 มิ.ย. 59
แผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 1710) 26 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐของตำบลท่าเสา ในปีการศึกษา 2559 (ดาวน์โหล (อ่าน 185) 26 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียน (อ่าน 185) 22 พ.ค. 59